Inici » Empresa

La nostra Empresa

PRECISIÓN CONSULTING va ser fundada el 1996. En aquests deu anys d'història, s'ha estructurat en quatre divisions operatives:

 • Consultoria IN-HOUSE
  Desenvolupament de projectes informàtics i prestació de personal especialitzat en diverses plataformes tecnològiques.

 • Atenció Help Desk
  Serveis d'atenció a clients PIME per a planificació, instal·lació i manteniment de tot tipus de Sistemes Informàtics. Allotjament i desenvolupament de llocs web.

 • Control d'accessos per Biòmetra
  Realització de projectes per a la seguretat en l'accés, basats en identificació mitjançant empremta dactilar, per a control de presència/absència, autoritzacions i horaris.

 • Seguretat Informàtica
  Assessoria i realització de projectes per a la protecció dels Sistemes Informàtics, Comunicacions i dades. Instal·lació de cambres de màxima seguretat LAMPERTZ. Planificació de seguretat i contingències. Assessoria per al compliment de la LOPD.

Precisión Consulting ha desenvolupat un model de prestació de personal especialitzat basat simultàniament en els tradicionals serveis de "projectes tancats" i "IN-HOUSE".

Els nostres professionals

 • Coneixen les plataformes tecnològiques requerides.

 • Tenen una experiència dilatada en la prestació de serveis a tercers.

 • Són capaços d’integrar-se en equips nous amb facilitat.

 • Segueixen la metodologia de "concepció de projectes" infosa per la nostra empresa.

 • Responen a perfils personals i professionals seleccionats acuradament.

 • Segueixen programes de formació periòdica.

 • Entenen la filosofia del concepte "servei".

El servei de projectes per "teletreball", cada vegada més sol·licitat pels nostres clients, ofereix els mateixos avantatges que el servei "in house" i a més redueix costos, permet una millor flexibilitat i afegeix possibilitats d'intercanvi d'experiències tecnològiques.

Impartim formació als nostres clients sobre mètodes, eines i ús de tecnologies de la informació.